(НЕ)ВЪЗМОЖНИ ПОРТРЕТИ: 21 глави от живота на „Умно село“


Автор: Антоанета Бачурова
Дизайн и корица: Ася Кованова
Издателство Парадокс, 2009